Αναμόρφωση προϋπολογισμού(3η αναμόρφωση οικονομικού έτους 2023)

Αριθμός Απόφασης:

69

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: