Αναμόρφωση προϋπολογισμού (5η αναμόρφωση οικονομικού έτους 2022) Ν.Π.Δ.Δ.

Αριθμός Απόφασης:

201

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

01/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: