Αναμόρφωση προϋπολογισμού (7η αναμόρφωση οικονομικού έτους 2021) Ν.Π.Δ.Δ.

Αριθμός Απόφασης:

289

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

18/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: