Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2013 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 7261-22’2’2013 ΚΥΑ και τις παρατηρήσεις του παρατηρητηρίου του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Αριθμός Απόφασης:

190

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

21/10/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: