Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014 (24η αναμόρφωση)

Αριθμός Απόφασης:

207

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

03/08/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: