Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015 (23η αναμόρφωση).

Αριθμός Απόφασης:

318

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

18/10/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: