Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015 (27η αναμόρφωση)

Αριθμός Απόφασης:

370

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

29/11/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: