Αναμόρφωση προϋπολογισμού για εξόφληση λογαριασμού προς την ΕΥΑΘ

Αριθμός Απόφασης:

448

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

08/12/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: