Αναμόρφωση προϋπολογισμού και εξασφάλιση πρόσθετης πίστωσης για την εργασία: «Ηλεκτρολογικές εργασίες στο 6ο Νηπιαγωγείο Δ.Κ. Μενεμένης», με αριθ. μελ.: 39/2012 και προϋπ/σμο: 22.382,31 € K.A.: 30.7336.03 (6.000,00 € - ΣΑΤΑ).

Αριθμός Απόφασης:

142

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

01/04/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: