Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου.

Αριθμός Απόφασης:

284

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

05/10/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: