Αναμόρφωση προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης:

408

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

10/11/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: