Αναμόρφωση των οικονομικών στόχων του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2019, του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

77

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

12/03/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: