Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

Αριθμός Απόφασης:

011

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

24/01/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: