Ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων εντός του Κ.Υ.Ε. του Μπουτζίκα Κυριάκου, («καφενείο», οδός Γ.Χαλκίδη 5)

Αριθμός Απόφασης:

25

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

30/01/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων