Ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων εντός του Κ.Υ.Ε. του Σίμογλου Ιωάννη, («καφετέρια», οδός Φιλιππουπόλεως 92)

Αριθμός Απόφασης:

29

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

30/01/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων