)Ανάθεση των διαδρομών Δ-1,Δ-2,Δ-3,Δ-4 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ» αρ. μελ. 88/2012 Κ.Α.Ε. Υ-0188-12

Αριθμός Απόφασης:

165

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

09/08/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: