Ανάθεση υπηρεσίας καθαρισμού υφασμάτων διαφόρων χώρων του Δήμου

Αριθμός Απόφασης:

12

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

09/02/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: