Ανάθεση υποστηρικτικών υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για υποβολή φακέλου στην αρ. πρωτ. Οικ. 117721/Π126 πρόσκληση του ΕΠΠΕΡΑΑ (Επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη).

Αριθμός Απόφασης:

230

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

24/06/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: