Ανατροπές αναλήψεως δαπανών έτους 2012.

Αριθμός Απόφασης:

11

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

03/02/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: