Ανατροπές προτάσεων Ανάληψης Δαπανών.

Αριθμός Απόφασης:

387

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

17/12/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: