Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΡΤΑΣ ΣΤΟ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ». (αρ. μελ. 03/2011 Α.Α.Ε: 03), προϋπολογισμού 3.307,38 €

Αριθμός Απόφασης:

47

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

15/05/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: