Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Άρση επικινδυνότητας τμήματος σιδηροτροχιών στην οδό Βενιζέλου» (αριθμ. μελ. 52/2011 και πρ/σμου 12.608,00€). Ψήφιση της πίστωσης

Αριθμός Απόφασης:

137

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

27/07/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: