Απευθείας εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου 393α λόγω της ετήσιας προσόδου του, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ.

Αριθμός Απόφασης:

68

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

05/07/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: