Αποδεσμεύσεις ποσών από Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης

Αριθμός Απόφασης:

092

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

12/06/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: