Αποδεσμεύσεις ποσών από Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης

Αριθμός Απόφασης:

221

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

07/12/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: