Αποδεσμεύσεις ποσών από Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης.

Αριθμός Απόφασης:

026

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

01/02/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: