Αποδέσμευση ποσού από την υπ άριθμ.253/2015 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης του ΚΑ 30.7424

Αριθμός Απόφασης:

107

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

30/06/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: