Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία “BON STUDIO AEBE” ενός καινούργιου συνεδριακού συστήματος 34 συνέδρων και μιας ψηφιακής μονάδας ελέγχου χειρισμού του συνεδριακού συστήματος

Αριθμός Απόφασης:

101

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

30/06/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: