Αποδοχή ένταξης της πράξης «Δράσεις αντικατάστασης ρυπογόνων δημοτικών οχημάτων με νέα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στο Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης» με κωδικό MIS 389564 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη», συνολικού προϋπολογισμού 2.119.593,51€ + 23% ΦΠΑ. Αναμόρφωση

Αριθμός Απόφασης:

125

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

26/03/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: