Αποδοχή επιχορήγησης 22.466,25€ από ΥΠ.ΕΣ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. Τροποποίηση προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

235

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

17/07/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: