Αποδοχή επιχορήγησης ποσού €60.440,72 από ΥΠ.ΕΣ – Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για το έργο «Ανάπλαση της οδού Γ.Γεννηματά» (αριθμ.μελ. 41/2008). Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

112

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: