Αποδοχή επιχορήγησης ποσού €60.710,00 από ΥΠ.ΕΣ – Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για το έργο «Ολοκλήρωση ορόφων στο ΚΑΠΗ Ελευθερίας» (αριθμ.μελ. 32/2006).Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τακτοποίηση πίστωσης – Απόδοση του ποσού.

Αριθμός Απόφασης:

107

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: