Αποδοχή επιχορήγησης ποσού €7.996,21 από ΥΠ.ΕΣ – Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για το έργο «Πρόσθετες οικοδομικές εργασίες στο Πολιτιστικό Κέντρο οδού Έλλης Αλεξίου».(αριθμ.μελ. 27/2009). Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τακτοποίηση πίστωσης – Απόδοση του ποσού.

Αριθμός Απόφασης:

108

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: