Αποδοχή μελέτης έργου με τίτλο «Οικοδομικές εργασίες στο δώμα στο κτίριο "Φέσσα"», προϋπολογισμού 71.990,00€ με τον ΦΠΑ 24%.

Αριθμός Απόφασης:

143

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

07/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: