Αποδοχή όρων της υπ’ αριθ. 31 Πρόσκλησης του Ε.Φ.Δ. της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για υποβολή πρότασης στο Ε.Π. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2007-2013» στον Άξονα Προτεραιότητας 7 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ Π.Κ.Μ.» και έγκριση συμμετοχής στο πρόγραμμα. Ορισμός υπευθύνου της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝ

Αριθμός Απόφασης:

106

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

18/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: