Αποδοχή ποσού 44.700 € για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού των ΚΗΦΗ και ΚΕΦΗ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 32412/2015 απόφαση.

Αριθμός Απόφασης:

286

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

27/09/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: