Αποδοχή ποσού 463.206,06€ από το ΥΠ.ΕΣ. Λογιστική τακτοποίηση

Αριθμός Απόφασης:

274

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

11/09/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: