Αποδοχή ποσού από το Τέλος διαφήμισης

Αριθμός Απόφασης:

333

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

09/12/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: