Αποδοχή ποσού από το Τέλος Διαφήμισης (31η αναμόρφωση).

Αριθμός Απόφασης:

381

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

17/12/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: