Αποδοχή ποσού από το YΠΕΣ 198.776,90€ ως συμπληρωματική ΚΑΠ Σεπτεμβρίου για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Αριθμός Απόφασης:

260

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

10/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: