Αποδοχή ποσού χρηματοδότησης από ΥΜΑΘ (36η αναμόρφωση προϋπολογισμού).

Αριθμός Απόφασης:

403

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

14/12/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: