Αποδοχή ποσού εκλογικής αποζημίωσης 17ης Ιουνίου 2012

Αριθμός Απόφασης:

401

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

09/12/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: