Αποδοχή ποσού επιπλέον του εγγεγραμμένου για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων και ισόποση μεταφορά του στον σχετικό ΚΑ εξόδου (28η αναμόρφωση προϋπολογισμού).

Αριθμός Απόφασης:

380

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

29/11/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: