Αποδοχή ποσού για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων (31η αναμόρφωση)

Αριθμός Απόφασης:

368

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

27/11/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: