Αποδοχή ποσού και απόδοσή του στην ΚΔΕΔΑΜ για το πρόγραμμα «ΚΗΦΗ» και 12 η αναμόρφωση προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης:

170

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

15/05/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: