Αποδοχή ποσού ως αντισταθμιστικό όφελος από λιμενική και εμπορευματική δραστηριότητα της «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ» για το έτος 2019.

Αριθμός Απόφασης:

125

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

23/08/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: