Αποδοχή της απόφασης ένταξης της συγχρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο: «Διαλειτουργικότητα Πληροφοριακών Συστημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Χωρικά Ενεργοποιημένοι Μηχανισμοί Εύρεσης/Διάθεσης Δεδομένων», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ02,του Ε.Π.ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020

Αριθμός Απόφασης:

244

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

06/10/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: