Αποδοχή της τροποποιητικής απόφασης ένταξης με αρ. πρωτ. 4089/27-07-2020 της συγχρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο: «Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για Ρομά του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ09Β

Αριθμός Απόφασης:

129

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

23/08/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: