Αποδοχή των όρων της από 23-01-2012 πρόσκλησης της Ε.Υ.Κ.Ε.Κ.Ο. του Υπουργείου Εργασίας. Συμμετοχή του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης στην παρούσα πρόσκληση. Συμμετοχή του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ», με μέλη: το Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης, το ΤΕΙ Θεσ/νίκης

Αριθμός Απόφασης:

69

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

12/02/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: