Απόδοση Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ύψους 7.000€ για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις «ΧΑΛΚΙΔΕΙΑ 2011».

Αριθμός Απόφασης:

195

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

05/10/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: